S.C. FINCODRUM S.A, cu sediul social in Brasov, Str. Spicului, nr. 2, Jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/3233/2008, C.U.I. RO 24796449,  notifica intentia de obtinere a avizului de mediu pentru planul “Intocmire Plan Urbanistic Zonal-Statie de asfalt, birouri” in judetul Brasov, mun. Sacele, str. Rampei, FN, CF 110355 Sacele, nr.cad/top/110355 Sacele.

Orice sesizare cu privire la cele notificate,  poate fi facuta la Agentia Pentru Protectia Mediului Brasov cu sediul in Brasov, str. Politehnicii, nr.3, Judetul Brasov, Cod Postal 500019, E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel./Fax.: 0268419013,0268417292

 

10.03.2022